PANIERY

Oferujemy kompleksowe rozwiązania do procesu panierowania. Produkujemy paniery o wysokich właściwościach adhezyjnych lub kohezyjnych do produktów całomięśniowych, formowanych lub ze skórą.

Zalety panierowania:

  • poprawa cech sensorycznych produktu oraz tekstury
  • koryguje kształt produktu
  • przyrost masy produktu
  • wydłużenie okresu przydatności produktu
  • zwiększenie odporności na urazy mechaniczne
  • zabezpieczenie przed stratami wody, dostępem powietrza i białe

DANE

SILESIAN Flour Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 34
57-220 Ziębice

NIP: 8871806124
REGON: 022089856
KRS: 0000452675
BDO: 000107964

Telefon

+48 74 81 62 730

Email