Zarządzanie jakością

Wszyscy jesteśmy zaangażowani w spełnianie wymagań stawianych przez naszych Klientów.

Strażnikiem utrzymania odpowiednich parametrów używanych surowców oraz wytwarzanych produktów jest Dział Kontroli Jakości.

Dokładność, wnikliwość, bezkompromisowość, pracowitość i zaangażowanie to podstawowe cechy naszych wykwalifikowanych specjalistów.

Dział Kontroli Jakości czuwa nad każdym etapem produkcji naszych wyrobów poczynając od przyjęcia surowca i jego właściwego przechowywania, przez bieżącą kontrolę parametrów procesu i produktu, aż po nadzór nad jego pakowaniem i wysyłką do Klienta. Dział ten zajmuje się weryfikacją działań związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym, legalnością produktów, autentycznością i ochroną żywności, a także czuwa nad procesami utrzymania czystości maszyn i urządzeń. Współpracuje też z Dostawcami w zakresie utrzymania optymalnych parametrów w wykorzystywanych do produkcji surowcach i opakowaniach.

Dział Kontroli Jakości wykorzystuje specjalistyczną aparaturę badawczą do badań:

– wilgotności
– lepkości
– granulacji
– wodochłonności
– liczby opadania
– obecności alergenów
– pH
– zawartości białka
– zawartości tłuszczu
– zawartości popiołu

Spełnienie wymagań Klientów jest dla nas najwyższym priorytetem co potwierdza posiadany certyfikat standardu BRC, uzyskany dzięki naszemu zaangażowaniu i gotowości do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych i dbałości o wszystkie jego etapy. 

Oferujemy również wyroby produkowane zgodnie z wymogami HALAL i KOSHER.

 

DANE

SILESIAN Flour Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 34
57-220 Ziębice

NIP: 8871806124
REGON: 022089856
KRS: 0000452675
BDO: 000107964

Telefon

+48 74 81 62 730

Email